Lurs Dörr

Sätt värde på ditt hus

 
Garanti

 

  • 10 års formgaranti mot skevhet/krokighet (på storlekar upp till 10x21)
  • 10 år mot kondens i isolerglas
  • 5 år mot fabrikationsfel (förutsatt att skötselråd följts)
  • 2 år på lås och gångjärn

 

Lurs DörrFör garanti gäller följande villkor:

Före montage måste dörren leveranskontrolleras noga

Inmonterad dörr gäller som leveranskontrollerad och godkänd

Montaget måste vara fackmässigt utfört enligt monteringsinstruktion

Som minimikrav gäller 100 mm dropplåt över dörr

Vid särskilt utsatta sol- och väderlägen krävs entrétak

Garanti lämnas ej på mörka färger i utsatta väderlägen pga värmeupptagning/blekning

Sprucken gering på Tradtionserien annat än vitmålat gäller ej garanti. Detta underhålls enkelt med fog och färg.

Vid felaktig hantering och icke utfört underhåll gäller inte garanti

Garantin förutsätter regelbundet underhåll.

Fabrikationsfel inom 2-5 år: Ersättningsdörr/reparation. Fraktfritt. Kund ordnar montage.

Alla våra ytterdörrar uppfyller kraven i Svensk Byggnorm enligt SS 817302. Tester har utförts vid Statens Provningsanstalt beträffande U-värde, luft- och regntäthet, säkerhet mot vindlast, planhet och stängningskraft. Produkten är CE-märkt.

Reklamation

Enligt garantivillkoren får felaktig dörr ej monteras in och tas i bruk. Garanti gäller ej för kostnader avseende egna installationer på dörren. Reklamationsblanketten skall fyllas i som du erhåller från oss. Varor kan endast reklameras om underhållsinstruktionerna har efterföljts.

De flesta reklamationer beror på felmontage och det är väldigt viktigt att kolla detta innan reklamation görs för att kunden inte skall dra på sig en onödig kostnad för besiktning.

 


Klicka här för att ladda ner vår blankett för felanmälan.

 

Ladda ner vår katalog

Kontakta oss