Lurs Dörr

Sätt värde på ditt hus

 
Skötselråd för din ytterdörr

SkötselrådMålade dörrar skall rengöras minst en gång om året med ljummet vatten och lite såpa. I samband med rengöring rekommenderar vi att man vaxar dörren med vanligt bilvax utan slipmedel. Sliten matt lack behöver poleras med polish. Dörren skall ses över kontinuerligt så att det inte finns några sprickor eller lackskador. Kontrollera med jämna mellanrum att silikontätningen mellan glas och glaslist är intakt. Dörrar i Traditionsserien är tillverkade på gammalt vis och kan röra sig i gering på kulörer. Sprickor som uppkommer runt lister och vid geringar skall lagas igen omgående med en övermålningsbar byggfog för att sedan övermålas.

Var noga med att konstruktionen är torr vid fogning och målning så att det inte finns risk för att fukten stängs inne. Det är mycket viktigt att laga ev. skador omgående så att det inte tränger in vatten i dörrstommen. Gör du inte detta gäller inte några garantier. Dörrar med mörka färger och i utsatta lägen behöver ses över oftare. Tala med Din färghandlare om rätt typ av färg till bättringen och kom ihåg att vår standard vit har beteckningen "NCS S0502-Y". Tröskeln bör oljas vid behov då den utsätts för mycket hårt slitage.

Teak/Ekdörrar är grundoljade från fabrik. Dörren skall oljas vid montering i 1-2 omgångar. Låt oljan suga in och torka sedan bort överflödig olja. Dörren skall underhållas igen så fort man ser att ytan börjar bli torr eller missfärgad. Tvätta dörren med ev. diskmedel och slipa lite lätt i träets riktning för att få bort eventuella svarta prickar och smuts och låt torka innan oljning. Oljning av teak kan behövas 1-3 gånger/år och oljning av ek kan behövas 2-5 gånger/år beroende på hur utsatt dörren sitter. De dörrar som har Osmo vaxolja har längre underhållsintervall. Tröskeln bör oljas vid behov då den utsätts för mycket hårt slitage.

Skötselråd beslag

Många faktorer påverkar dörrens öppning och stängning. Din dörr behöver löpande service och i förebyggande underhåll för säker funktion.

Mekaniska låshus: Smörjning med fett rekommenderas två gånger per år. Båda sidorna på fallarna är lika viktiga. Använd fett med bra vidhäftning, typ Assa låsfett.

Slutbleck: För en mjuk och säker funktion bör glidytan mellan fall och slutbleck smörjas minst, två gånger per år. Använd låsfett, torka bort eventuellt överflöd.

Gångjärn: Dessa bör underhållas minst två gånger/år. Det gäller då rengöring, smörjning och åtdragning av lösa skruvar. Svart damm kan uppstå runt gångjärnen och för att undvika detta så måste man hålla gångjärnen väl smorda.

Låscylinder: Assa lockcleaner löser effektivt föroreningar, förhindrar och löser isbildningar i cylindern. Avsluta med att smörja cylindern med Assa låsspray. För problemfri funktion och ökad livslängd bör man rengöra och smörja cylindern minst 2 gånger

per år. Varning! Använd aldrig olja eller grafit i låscylindern. Fett och olja förorsakar funktionsstopp.

Låsenheten: Vid den årliga funktionsgenomgången kontrolleras även åtdragning av skruvar för låshus, behör, dörrtrycken och slutbleck.

Rostfri sparkplåt: Använd ”VIM” och gnid med vit ”scotch- brite” svamp, skölj av med vatten.

 

Ladda ner vår katalog

Kontakta oss